24          شهريور                1398رصد هلال صبحگاهی 28 ماه مبارک رمضان 1430

ساعت 3 صبح روز جمعه 27/06/1388 برابر با 28 ماه مبارک رمضان جناب آقای محمد مهدی مطیعی کارشناس و متصدی رصد خانه دانشگاه فردوسی مشهد برای آماده کردن مقدمات رصد در محل حاضر شدند و ساعت 5:10 مسئول ستاد استهلال استانهای خراسان و متصدی گروههای استهلال به ایشان پیوستند . کار رصد آغاز شد و تا ساعت 7 صبح طول کشد افق مقداری آلودگی نا شی از دود های کارخانه جات و غبار  بود اما در حدی نبود که مانع رؤیت هلال شود. طبق محا سبات انجام شده طلوع ماه ساعت 5:36 دقیقه و زمان عبورماه ساعت 11:53 و غروب ماه ساعت 18:05  ساعت 7 صبح کار رصد پایان گرفت و جدایی رصد گران با رصد خانه اتفاق افتاد .بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416518