24          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه ربیع الاول در شامگاه 29/صفر/1431در استانهاي خراسان

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان درشامگاه یکشنبه25/11/1388 ( 29/صفر/1431)و گزارشات تلفني (11گروه) ، و همچنین بعضي فاکتور هاي رصدي هلال ماه ربیع الاول در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416522